Warmteterugwinning (R2) toegelicht

Het City Multi R2 systeem kan gelijktijdig koelen en verwarmen. Het grootste verschil en voordeel ten opzichte van een Y systeem is dat er in één ruimte gekoeld kan worden terwijl in een andere ruimte met hetzelfde systeem verwarmd kan worden. Het R2 systeem maakt gebruik van een slim ontworpen verdeelbox (BC Controller), waaruit de verdeling van gas en vloeistof plaatsvindt naar de verschillende binnenunits (afhankelijk van hun vraag). Deze unieke  combinatie leidt tot een zeer hoge C.O.P., minder leidingwerk en veel minder verbindingen. In de praktijk zal dit leiden tot lagere installatie-/ onder-houdskosten en een lager energieverbruik dan een 3-pijps systeem. Niet alleen het comfort en de vrijheid in gebruik wordt verhoogd maar ook de energe tische prestaties. Warmte welke onttrokken wordt uit de ruimtes die gekoeld worden, kunnen in één compressiegang direct in de ruimtes ingebracht worden waar een warmtevraag heerst.

Mitsubishi Electric – City Multi VRF R2 introductie film

VRF R2 klimaatsysteem van Mitsubishi Electric Nederlandse versie from Mitsubishi Electric on Vimeo.

 

BC Controller toegelicht

De BC Controller is een verdeelbox welke de koppeling tussen de condensor en de  verschillende binnenunits tot stand brengt. Met het ontwikkelen van de BC Controller is  Mitsubishi Electric er als enige in geslaagd om een ‘heat recovery’ systeem met 2 pijpen uit te voeren, waar alle andere fabrikanten 3 pijpen nodig hebben. Door de gepatenteerde   2-pijps BC Controller is gelijktijdig koelen en verwarmen mogelijk. Aan de hand van de koude-/warmtevraag van de  binnenunits calculeert de BC Controller de mengverhouding van het  verzadigde gas + vloeistof wat zij van de  buitenunit wil ontvangen. In de BC Controller wordt gas en vloeistof van elkaar gescheiden. Het hete gas gaat naar de units welke warmte moeten leveren. Doordat het hete gas in deze units warmte afstaat zal het gas condenseren en een vloeistof  vormen. Deze vloeistof wordt, indien noodzakelijk, aangevuld met vloeistof uit het  verzadigde gas direct vanuit de  buitenunit en wordt na een volledig traploos regelend expansie  orgaan gebruikt voor koeling.

CM-BCcontroller

 

Energiezuinig en subsidiabel

Het City Multi VRF systeem kenmerkt zich als één van de meest energiezuinige  systemen op de installatiemarkt. In tegen-stelling tot conventionele systemen kan een VRF systeem exact de capaciteit leveren welke op dat moment gevraagd wordt. De hoge rendementen die hierdoor behaald worden, vertaalt men in een C.O.P. waarde (De C.O.P. waarde tijdens  koelbedrijf wordt uitgedrukt in E.E.R.). De gemiddelde C.O.P. van een City Multi VRF systeem over een jaar bedraagt 5,5. Door de energie-uitwisseling van een R2 systeem kan periodiek zelfs een C.O.P. van 8,0 gehaald worden. Het koelen en  verwarmen van een pand met het City Multi VRF systeem is dan ook veel energiezuiniger dan koelen en verwarmen met een koelmachine en een HR-ketel. De overheid geeft om deze reden subsidie in de vorm van een fiscaal aantrekkelijke  investeringsaftrek op de aanschaf van een City Multi VRF warmtepomp systeem*. Daarnaast geeft het City Multi VRF  systeem een forse verlaging van de Energie Prestatie Normering (EPN).

CM_COPtabel